Rådgivning og inspeksjon av overflatebehandling


Riktig overflatebehandling er viktig. Valg av rett forbehandling og belegg er en nødvendig faktor for god helse, miljø og økonomi. Vi tilbyr:

  • Inspeksjon av overflatebehandling.
  • Rådgiving ved valg av maling og belegg.
  • Utarbeidelse av spesifikasjon.
  • Forslag til metode for forbehandling, påføring av maling og belegg.