Preserveringsutførelse


Presserv har en operativ stab med erfaring fra preserveringsoppdrag offshore og på landbaserte prosjekter. Personellet har stor faglig bredde med bakgrunn i fagdisiplinene mekanisk, rør, elektro/instrumentering og overflatebehandling.

Operatører og arbeidsledere utfører tjenester innen:

  • Innledende preservering
  • Preserveringsvedlikehold
  • Inspeksjon, megging og rotering i henhold til sjekklister
  • Pakking
  • Mindre mekaniske oppdrag
  • De-preservering
  • Klargjøring og assistanse i forbindelse med ferdigstillelse (MC/Commisioning)