Preserveringsledelse


Vårt personell har bred erfaring innen preservering, korrosjonsvern og prosjektledelse. Personellet utfører tjenester globalt, offshore og onshore for operatørselskaper, riggeiere samt leverandør industrien.

Personellet utfører oppdrag som:

 • Ledelse og ansvar for preserveringsaktivitetene innen alle disipliner på utbyggingsprosjekter;
  • Oppretting og vedlikehold av database i ferdigstillelse verktøy
  • Pakkeoppfølging av underleverandører
  • Deltagelse på FAT
  • Planlegging av innledende og vedlikeholdspreservering
  • Ledelse av operatører
 • Ledelse og ansvar for preserveringsaktivitetene ifm. nedstenging av offshoreplattformer.
 • Utarbeidelse av preserveringsmanualer og prosedyrer.
 • Rådgivning i forbindelse med tekniske løsninger og metodevalg.
 • Spisskompetanse ved permanent eller midlertidig nedstenging av anlegg.
 • Rådgivning ved pakking og forsendelse av utstyr fra komponent nivå til store moduler.