Tjenester


Presserv besitter unik spesial kompetanse innen korrosjonsbekjempelse, preservering, forbehandling og overflatebelegg. Tjenestene tilbys i alle faser;

Tjenestene benyttes av: