Tildekking og mekanisk beskyttelse


En sentral del av preserveringsarbeidet er beskyttelse av utstyr med tanke på skader fra omkringliggende arbeidsoperasjoner som for eks. sandblåsing, sliping, sveising.

For beskyttelse mot ovennevnte tilbys et bredt sortiment med forskjellige typer tildekkingsprodukter, både i standardformater og i spesial tilpasset utførelse («skreddersøm»). Produktene produseres i forskjellige materialtyper som f. eks.; vanlig/flammehemmende/korrosjonshindrende plast og presenningsduk, glassfiberarmert aluminium og polypropylen.