Smøremidler


Som en del av preservering og ikke minst vedlikehold er det viktig å benytte korrosjonshindrende og smørende produkter for roterende utstyr både under drift og i stillstandsperioder. Presserv tilbyr et bredt spekter av smøremidler innen wire grease, korrosjonshindrende grease og smøreoljer med VCI samt universal smøring med PTFE (Teflon).