Svampeblåsing – Sponge Jet


Sponge Jets resirkulerbare teknologi gjør det mulig å forbehandle forskjellige underlag både rent, tørt og tilnærmet støvfritt. Dette er en alternativ til konvensjonelle metoder som sandblåsning og UHP løsninger.

Ved å bruke denne teknologi oppnår man følgende fordeler:

  • Blåsemediet er kapslet inn i svamp som kan resirkuleres inntil 10 ganger.
  • Gir opptil 99 % mindre støv samt fjerner salter og andre forurensinger.
  • Avfallsmengden blir kraftig redusert.
  • Minimalt med rekyl, og dermed minimalt med skader forårsaket av rekyl.
  • Forenkler tildekking og rengjøring.
  • Avvirkning ca. 80 % av konvensjonell blåsing.
  • Flere disipliner kan jobbe i samme område. Inspeksjon kan skje mens jobben utføres.
  • Bedre sikt gir bedre kvalitet, og færre re-blåsinger.