Korrosjonsinhibitor VpCI


Presserv har siden etablering jobbet tett sammen med Cortec Corporation USA. Selskapet er ledende i verden innen forskning, utvikling og produksjon av korrosjonsinhibitorer. Cortec er i tillegg godkjent som tredjeparts test laboratorium innen korrosjon. Sammen har selskapene bidratt til å utvikle flere konsepter, produkter og metoder innen preservering og korrosjonsbeskyttelse både nasjonalt og internasjonalt. Basert på dette er Presserv definert av Cortec som hovedsamarbeidspartner for preservering i Europa. Gjennom Presservs solide kompetanse og Cortec F&U miljø tilbyr vi våre kunder en komplett verdikjede innen korrosjonsbekjempelse.

Dette samarbeidet har også ført til at Presserv og Cortec er partnere i Brasil.

VpCI Teknologi

Dampfaseinhibitorer stopper korrosjon ved å avgi beskyttende molekyler (ioner) som har en tiltrekning til metall. Ved metallkontakt kondenserer VpCI molekylene og danner et vannavvisende monomolekylært sjikt på metalloverflaten. Dette sjiktet stopper strømningen mellom katode og anode (elektrolytt). Molekylene (ionene) har både positiv og negativ ladning. Det beskyttende sjiktet opprettholdes/repareres kontinuerlig ved kondensering av damp.

Fordelene ved bruk av dampfase inhibitor (VpCI) teknologi er mange:

  • Enkle å påføre
  • Penetrerer og gir beskyttelse på alle metalloverflater
  • Selvreparerende
  • Kort- og langtids beskyttelse
  • Miljøvennlige
  • Multimetall beskyttelse
  • Ingen negativ effekt på andre materialer
  • Minimalt behov for rengjøring