Avfuktning


For de fleste materialer er luftens relative fuktighet (RF) avgjørende for forringelse. Rustangrep oppstår normalt ikke dersom RF er under 50 %. Det betyr at maskiner, konstruksjoner og ikke minst elektrisk og elektronisk utstyr får lengre levetid og mindre vedlikeholdskostnader. Avfuktere er ideelle til tørking, preservering og langtidsbeskyttelse av stålflater i avgrensede områder. I lukkede stålkonstruksjoner kan de benyttes som alternativ til tradisjonell overflatebehandling.

Våre avfuktere er basert på adsorbsjon og har arbeidsområde fra -40°C til +40°C. De fungerer ved at luften passerer gjennom en rotor som består av store flater med silikat hvor luftens vanndampinnhold adsorberes. Den tørre luften føres tilbake til rommet samtidig som rotoren regenereres ved at en mindre luftmengde varmer opp rotormaterialet og driver ut vanndampen som våtluft.

Aggregatene leveres i alle størrelser, med luftmengde fra 50 m3/h til 80.000 m3/h og avfuktningskapasitet fra 0,5 til 600 kg/h. Avfukterene styres vanligvis av en hygrostat som automatisk starter og stopper avfuktingen, slik at ønsket RF opprettholdes. Presserv tilbyr løsninger som innbefatter behovsanalyse, prosjektering, leveranse av avfuktere, installasjon og service.