Vacant position in Presserv, Norway


I rollen som vedlikeholdstekniker utfører du oppdrag på vegne av Presserv ute hos kunde. Oppdragene er varierte og innebærer alt fra pakke inn mindre deler, større utstyr, vedlikehold, overflatebehandling samt enkel rapport skriving. Oppgavene utføres alltid i samsvar med gjeldende lover, regler og forskrifter.

Din base vil være lokalisert i Stavanger, med en arbeidshverdag hvor du reiser rundt i regionen, og til tider rundt i landet for å utføre lokale oppdrag innenfor preservering og vedlikehold.

Dine oppgaver vil blant annet være:
Innledende preservering
Preserveringsvedlikehold
Inspeksjon, megging og rotering i henhold til sjekklister
Pakking
Mindre mekaniske oppdrag
De-preservering
Klargjøring og assistanse i forbindelse med ferdigstillelse (MC/Commisioning)

Spørsmål om stillingen eller søknad rettes til Glenn Sinnes, tlf 913 62 687, email glenn.sinnes@presserv.com<glenn.sinnes@presserv.com